Personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder behandling av personopplysninger hos Desert Candles AS, Motunet 10D, 2072 Dal.

Behandlingsansvarlig og rettslig grunnlag

Erklæringen gjelder deg som er kunde hos Desert Candles.
Desert Candles AS, ved administrerende direktør Solveig Gromholt, er behandlingsansvarlig og har hovedansvaret for behandling av personopplysningene.
Når du bestiller en reise behandler vi dine personopplysninger i henhold til EU’s personvernregler (GDPR) av 25. mai 2018 og Personopplysningsloven av 1. mai 2001.

Formålet med informasjonen

Vi henter inn opplysninger fra deg som kunde for å kunne gi deg de tjenester vi tilbyr og for å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg.

Hvilke personopplysninger som behandles og hvor hentes de fra

Når du bestiller en reise av oss, enten per telefon, e-post eller via vår internettside innhentes navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.
Når du ber om et tilbud fra oss vil det være kontaktinformasjon.
Vi innhenter passnummeret ditt der hvor vi er forpliktet til å oppgi denne informasjonen.
Vi ber om helseinformasjon, det vil si allergier og annet som er viktig for å oss å vite om i forhold til gjennomføringen av reisen for din del.
All informasjon gis frivillig av deg som kunde enten via telefon, e-post eller via skjemaer på vår internettside. Vi henter ikke inn informasjon om deg som kunde fra andre.
Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Google Analytics

Vi analyserer trafikk på desert-candles.com ved hjelp av Google Analytics. Google Analytics setter egne informasjonskapsler i nettleseren din.

Eksempler på bruk:

Måling av mengde trafikk
Måling av søk og bestilling av våre produkter
Utvikling og forbedring av innhold
Informasjonskapslene fra Google Analytics kan knyttes til deg som kunde i våre systemer.
Deling av innlegg
Når du deler innlegg, legges informasjonen hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet.

Utlevering av opplysningene til tredjepart

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, for eksempel til hoteller, underleverandører og andre parter som trenger informasjonen for at avtalen skal kunne opprettholdes.
Med unntak av de opplysningene vi må videreformidle til andre for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjepart, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting og lagring

Informasjon som hentes inn fra deg som kunde lagres primært i vårt datasystem.
Lagring av navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse lagres også i vårt online faktureringsprogram Sendregning.no.
Sletting av kontaktinformasjon og reiseinformasjon blir gjort etter 10 år fra reisen er avsluttet. Passopplysninger blir slettet automatisk etter hjemkomst, om ikke annet er avtalt.
Imidlertid kan sletting av deg som kunde i sin helhet først skje 5 år etter fakturautstedelse, da denne må beholdes i henhold til Bokføringsloven

Rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til den norske personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Alle andre opplysninger kan slettes etter forespørsel umiddelbart etter hjemkomst. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Sikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved tilgangskontroll, sletting av unødig informasjon, fokus på datasikkerhet, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til:
contact@desert-candles.com

Desert Candles AS
Motunet 10D
2072 DAL