Sahara

SAHARA

Sahara er verdens største varme ørken og den tredje største ørken etter Antarktis og Arktis. Sahara dekker det meste av Nord-Afrika og er nesten på størrelse med land som Kina og USA. Mange av sanddynene kan bli opptil 180 meter høye.

Det bor omkring 2,5 millioner mennesker i Sahara, de fleste i Marokko, Mauritania og Algerie. De dominerende folkegruppene er tuareger, berbere, sahrawier og maurere og ulike etniske grupper som tubu, nubiere, zaghawa og kanuri.

Størstedelen av Sahara er ubeboelig og øde. Bosetningene er stort sett begrenset til oasene. I nordvest ligger de store oasegruppene Tafilalet (Marokko), Touggort og Adrar (Algerie).

En liten andel av Saharas befolkning lever som nomader som vandrer med kameler, får og geiter, spesielt i den vestre delen og på høylente områder der det fins vegetasjon.

Erg

ERG

En erg (også sandsjø, sanddyne eller sandark) er et stort, flatt område med skiftende sanddyner.

Navnet kommer fra det arabiske ordet «arg» som betyr dynefelt.

Reg

REG

Et ørkendekke pakket med små, runde steiner.

Hammada

HAMMADA

Hammada er en type ørkenlandskap med store, harde steinplatåer og veldig lite sand. Hammada er i slekt med Reg.

Oase

OASE

En oase er et isolert område med vegetasjon i ørkenen, typisk bygget rundt en vannkilde.

Oasens beliggenhet har vært viktig for handels- og transportruter i ørkenen ved at karavaner må reise via oaser sånn at vann og mat kan fylles opp.

Mennesker som bor i en oase må utnytte jorden og vannet nøye, jorden må vannes for å dyrke planter som aprikoser, dadler, fiken og oliven. Den viktigste planten i en oase er daddelpalmen som vokser i det ytterste laget. Disse palmetrærne sørger for skygge til de mindre trærne, som ferskentrærne som vokser i det midterste laget. Ved å dyrke plantene i forskjellige lag, gjøres det best mulig nytte av jordsmonnet og vannet.

Mange grønnsaker blir også dyrket og litt korn, som bygg, hirse og hvete, der hvor det finnes fuktighet.