DEN LILLE PRINSEN

«Jeg har alltid elsket ørkenen. Man kan sette seg på en sandhaug. Ingenting er å se. Ingenting å høre. Og likevel er det noe som lyser i stillheten», sier den Lille prinsen i Antoine de Saint-Exupérys klassiker med samme navn.